PUŁAPKA WSPÓLNEGO PASTWISKA

Pułapki typu „wspólnego pastwiska” działa­ją nie tylko w gospodarce światowej, ale i w życiu społeczno-gospodarczym poszczególnych krajów. Pułapką taką (wymagającą wraz z in­nymi dokładnej analizy) może się na przykład stać proces negatywnej selekcji kadr, niszczący nie zasoby surowcowe i energetyczne, lecz ludz­kie społeczeństwa: wspólny skarb ludzkich zdol­ności, wiedzy, gotowości i chęci do tworzenia, do pracy — a są to jedne z najważniejszych składników sił wytwórczych, jakimi dysponuje społeczeństwo. Proces talki rodzi się i rozwija z łatwością, natomiast bardzo trudno go zatrzymać. Decyzja typu selekcji negatywnej z jed­nej strony bowiem przynosi podejmującemu ją konkretną lub pozorną korzyść (nie musi się obawiać zdolniejszych od siebie podwładnych, może liczyć na pomoc tych, na których prośbę taką decyzję podjął itp.), a z drugiej strony skutki społeczne kilku takich decyzji są jeszcze niewyczuwalne, więc nie wywołują w społe­czeństwie reakcji obronnych i działań zapobie­gawczych.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)