PRZEZ SWOJĄ OCZYWISTOŚĆ

Przykład ten jest dobry właśnie przez swą oczywistość. Ten typ pułapki społecznej jest bowiem najgroźniejszy właśnie wtedy, gdy jest oczywisty, gdy odpowiedzialność chwyconych w pułapkę ludzi jest znikoma, niemal nieu­chwytna. W takim bowiem przypadku pułap­ka uruchamia pewną błędną reakcję łańcuchową przypominającą tragedię pastwiska. Otóż wspomnianego niedzielnego wieczora najwięk­szą stratą były nie zmarnowane w korku godzi- ny ale wielokrotne umocnienie się nastawienia „Dlaczego właśnie ja?”, „Dlaczego to ja się mam przejmować?”, Jeżeli oni zdezerterowali, to dla­czego ja mam nie zdezerterować?” — nastawie­nia ujawnionego tyle razy, ilu kierowców omi­nęło lezące na jezdni łóżko. Wraz z umacnia­niem się takiego stanowiska, zmierzającego do natychmiastowego własnego zysku, zaczyna się bowiem niszczenie społecznej świadomości typu „dzis ja pomogę, a jutro ktoś mi pomoże”, spo­łecznej kohezji, uczuciowo-etycznych rezerw społecznego współżycia — podobnie swego cza­su zaczęła się zagłada życiodajnej trawy wspól­nego pastwiska.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)