PRZEZ STULECIA

Nie na próżno przez całe stu­lecie pisarze, reformatorzy, publicyści potępiali Węgry jako kraj kumoterstwa, powiązań ro­dzinnych, protekcji. Nasze życie gospodarcze do­piero wtedy zaczęło się rozwijać, a już wraz z nowymi ideami niemal natychmiast sprowadzi­liśmy z krajów bardziej od nas rozwiniętych wyrafinowane metody korupcji komercyjnej. Aby to zilustrować, przytoczę tylko jeden przy­kład. W 1901 roku ukazała się w Szabadce  mała książeczka pod tytułem Kronik a prze­stępstw burmistrza królewskiego wolnego mia­sta Szabadka. Nie wierzmy we wszystkim auto­rowi tego paszkwilu, gdyż zaczyna on swe wy­wody od oskarżania burmistrza o panslawizm. Przypuszczalnie więc nie powodowała nim tylko wyłącznie szlachetna pasja oczyszczania życia publicznego. Mimo to lista owych przestępstw jest pouczająca do dziś.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)