PRZEZ KAŻDEGO ABONENTA

W ten sposób mogą być realizowane przez każdego abonenta dowolnej sieci miejskiej połączenia z rozległym obszarem sieci telefonicz­nej sięgającej na tereny innych państw. Wymieniliśmy zasadniczo trzy rodzaje sieci telefonicznych:  sieć telefoniczną miejscową, obsługującą określony teren miejski lub kilku osiedli’względnie też grupy miast (np. War­szawa i okolice); sieć, telefoniczną międzymiastową, łączącą odległe miasta;sieć telefoniczną międzynarodową, umożliwiającą- połączenia zagraniczne.           Łączność telefoniczna — jak widzimy.-— stanowi bardzo rozbu­dowany system sieci, który dla zapewnienia współpracy między­narodowej musi uwzględniać określone właściwości techniczne współpracujących urządzeń.    -Połączenia telefoniczne międzykontynentalne mogą odbywać się za pomocą kabli transoceanicznych albo fal radiowych. (Mó­wimy wówczas o radiotelefonii dalekosiężnej).

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)