PRZEWIDYWALNY STAN

W dającym się przewidzieć cza­sie dojść może do stanu, w którym zysk z przy­rostu produkcji będzie mniejszy od szkód spo­wodowanych przez ten przyrost także w licz­bach bezwzględnych. Dlatego byłoby ze wszech miar wskazane zahamować narastający proces niszczenia środowiska. Jest to jednak bardzo trudne, ponieważ: Szkody wynikające z uruchomienia nowe­go zakładu rozkładają się na wielu ludzi (mieszkańcy okolicy, sąsiednie zakłady przemysłowe itd.) i mimo że pewien ułamek tych szkód do­tyka czy może dotykać także sam zakład (pro­dukty spalania wypuszczane w powietrze nisz­czą także konstrukcje stalowe zakładu, szkody na zdrowiu ponoszą i jego robotnicy, więc wzra­sta obciążenie zakładu kosztami opieki lekar­skiej itp.), to zazwyczaj część wspólnej szkody przypadającej na nowy zakład jest tak nikła, zaś zysk materialny, jaki daje zakład jest tak duży, że jego założycielom na pewno opłaca się uruchomienie, nawet wtedy, kiedy cała społecz­ność w wyniku kumulacji wtórnych szkód po­nosi iz tego powodu stratę.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)