PRZEPŁYW INFORMACJI

Inną formą przepływu informacji jest jaw­ność. Ma lub też może ona mieć szczególnie ważną rolę w zwalczaniu pułapek typu „bra­kującego bohatera”. Nie wiiem, jaką wielką ro­lę w bohaterskim czynie wspomnianego przez Bruckmanna szwajcarskiego rycerza (w słynnej bitwie pod Sempach Arnold won Winkelried otworzył swoim towarzyszom przejście w zda­wałoby się niemożliwej do rozbicia ścianie au­striackiej ciężkiej konnicy dzięki temu, że wy­skoczył przed jeźdźców i wystawiwszy się na cel zgarnął wbijające się w jego ciało włócznie) odegrała obecność obserwatorów — jego współ­towarzyszy walki. Można jednak uważać z ca­łą pewnością, że wspomniane łóżko kempingo­we nie zatrzymałoby ruchu. w niedzielny wie­czór, gdyby wszyscy jechali otwartymi kabrio­letami i gdyby każdy omijający błahą prze­szkodę musiał to robić pod uważnym spojrze­niem innych, wstydząc się swego egoistycznego postępowania.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)