PROBLEMY ZWIĄZANE Z DYLEMATAMI SPOŁECZNYMI

Problemy związane z dylematami społeczny­mi wcale nie tak nieoczekiwanie wtargnęły na początku lat sześćdziesiątych do świadomości naukowej. Istniały okoliczności poprzedzające w szerszym rozumieniu, a także związane bli­żej z tą tematyką prace przygotowujące ją od strony metodycznej i pojęciowej. Poprzedzają­ce w szerszym rozumieniu były wszystkie ba­dania zajmujące się tą tematyką w aspekcie fi­lozoficznym, etycznym lub politycznym prdblemem uzgodnienia interesów jednostki oraz wspólnoty. Nie będę teraz jednak dokładniej tego omawiał. Bezpośrednich poprzedników szukac należy natomiast wśród kierunków nauk społecznych, jakie pojawiły się od lat trzydzie­stych. Próbowały one metodami doświadczal­nymi oraz matematycznymi analizować prawid­łowości współżycia jednostek i społeczności.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)