PROBLEMY ZE STRATEGIĄ

Z uwagi na problemy ziwiązane ze strategia­mi kooperacyjnymi ważne jest podkreślenie, że współpraca — obok wspomnianej uprzednio wymiany informacji oraz sprzężenia zwrotnego szkód — nie jest jedynym środkiem zwalczania pułapek społecznych. Strategie kooperacyjne stają się bowiem nieodzowne tylko wówczas, gdy już ruszył błędny mechanizm prowadzący w pułapkę. Mechanizmy takie zostają jednak wprowadzone w ruch w pewnych konkretnych sytuacjach, zazwyczaj (ale nie zawsze!) w tak zwanych „strefach niedoboru”, a więc wtedy,, gdy nie ma dostatecznej ilości dóbr ważnych z punktu widzenia danej społeczności. W poprzed­nim przykładzie strefę niedoboru stanowił pier­wszy i ostatni etap procesu; początkowo dlate­go, że nie było dostatecznej ilości szczepionki i brak ten uruchomił reakcję łańcuchową de­zercji, a na końcu dlatego-, ponieważ wszyscy chcieliby uzyskać zwolnienie z obowiązku szczepienia, ale tylko niewielu ludzi może je otrzymać.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)