PROBLEM TWORZENIA KOALICJI

Wracamy do problemu tworzenia koali­cji. W większości przypadków rzeczywiście nie sposób się uwolnić z pułapki pojedynczo, w wy­niku indywidualnej decyzji, natomiast można tego dokonać w drodze skoordynowanej akcji całej społeczności. Jednym z najważniejszych środków wyswobadzania się z pułapki jest właś­nie tworzenie koalicji; pewna część uczestni­ków procesu — a jaka, o tym decyduje zawsze dana sytuacja — jednocześnie i solidarnie wy­biera strategię kooperacyjną, zapewniając sobie w ten sposób zysk większy niż możliwy do uzyskania w stanie równowagi niedostatecznej, bądź też nawet ruszając cały proces z martwe­go punktu i uruchamiając pozytywną reakcję łańcuchową, która przebiega automatycznie do równowagi optymalnej. (Równowagą optymalną nazywamy taki układ decyzyjny, w którym łączny zysk uczestników procesu jest maksymal­ny.)

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)