PRAKTYKA WYMUSZANIA NAPIWKU

„Jak nic nie dostaniemy, zo­stawimy meble tu na deszczu”. „Jak nic nie dostanę, nie przyjdę na drugi raz” itd.). Jednym z podstawowych warunków stosowania takiego szantażu jest obniżenie poziomu usług (co już uczyniono w wielu zawodach d branżach). Jeśli dawniej za napiwek zwiększano wydajność po­nad przeciętną, teraz, daje się najwyżej średnią jakość oczekiwaną przez społeczeństwo i naka­zaną przez przepisy lub minimalnie wyższą. Je­śli zaś nie dostanie się nic, należy zbyć klienta usługą o niedopuszczalnie niskim poziomie, wy­muszając datek. Praktyka wymuszania napiwku w ogólnym rozrachunku obniża więc efektyw­ność i wydajność ogólnospołeczną. Można by nawet sformułować zależność statystyczną, we­dług której im większa jest oczekiwana, możli­wa do wymuszenia suma napiwków, tym niższy jest poziom pracy wykonywanej bez napiwków. Innymi słowy, rosnąca korupcja wiąże się z malejącą wydajnością i efektywnością.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)