POZYCJE SPOŁECZNE

Jeśli już mowa o pozycjach społecznych, nie zapominajmy, że korupcja konserwuje, usztyw­nia struktury społeczne, petryfikuje je. Korup­cja bowiem nagradza nie wydajność, lecz daną pozycję, posiadany status. Sprzedawca w skle­pie dostaje napiwek czy „górkę” nie za to, że świetnie ponadobofwiązikoKYO obsługuje klien­tów, lecz za to, że znajduje siię w danej sytuacji, na danej pozycji, za to, iż on podejmuje decy­zję, komu da, a komu nie da artykuł deficyto­wy, którego podział przypadkiem mu powierzo­no. Nie tylko on, ale wszyscy ludzie skorum­powani sprzedają swą pozycję czy też władzę wynikającą z pozycji. Wpływające na ich ręce gratyfikacje materialne oraz „kredyty intere­sów grupowych” nie aktywizują ich wydajności, lecz wzmacniają pozycję i w’ostatecznym roz­rachunku jeszcze bardziej usztywniają daną strukturę społeczną.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)