POWSTAJĄCE ZALEŻNOŚCI

Prawdą jest, że i zysk płynący ze stosowania strategii dezercyjnej wtedy także zaczyna się zmniejszać: z jednej strony dlatego, że w mia­rę jak selekcja negatywna staje się coraz po­wszechniejsza, coraz bardziej maleje wygrana z poszczególnych decyzji selekcyjnych, z dru­giej zaś strony dlatego, że przypadający na gło­wę ludności ułamek ogólnych strat społecznych powodowanych przez procesy negatywnej se­lekcji kadrowej (szkody ze spadku społecznej wydajności pracy) coraz silniej dotyka także lu­dzi podejmujących decyzje zgodnie z selekcją negatywną. Dopóki jednak ułamek ten nie bę­dzie w sposób oczywisty i namacalny większy od jednostkowego zysku płynącego z poszcze­gólnych decyzji, dopóty mechanizm pułapki działa bez przeszkód.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)