POROZUMIEWANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zanim jednak dowiemy się, w jaki sposób porozumiewano się na odległość, w zamierzchłych czasach, odpowiemy na pytanie, co oznacza .słowo „telegrafia”. Jest to wyraz złożony z „tele” i „grafia’. „Graphein” — znaczy po grecku „pisać”, a „tele” — na odległość. Przeto „telegrafia” oznacza to samo co pisanie na odległość. Po­jęcie telegrafia w obecnych czasach obejmuje również przeka­zywanie na odległość wiadomości nie pisanych. Na zajęciach w drużynie harcerskiej na pewno słyszeliście o umiejętności telegrafowania „na słuch” lub o przekazywaniu wiadomości umow­nymi znakami.A jak było dawniej, gdy nie znano jeszcze elektryczności, naprzykład za czasów Piasta?

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)