PORÓWNANIE DOCHODÓW

Dzie­sięć miliardów forintów to zaledwie 2 procent dochodu narodowego, a więc niewiele. W po­równaniu do łącznych dochodów ludności sta­nowi to 3,5 procenta i ta wielkość wydaje się możliwa do zniesienia. Jeśli jednak uwzględni­my że jest nas 10 milionów, oznacza to, ze każ­dego obywatela Węgier (niemowlęta, dzieci — wszystkich) obciąża przymus zapłacenia w cią­gu roku w formie łapówek 100 forintow, a to już jest sporo. Jest to sporo także dlatego, że ta korupcja, bezpośrednio związana z gratyfikacją material­ną, z łapówką, z „wyrazami wdzięczności” w formie pieniężnej jest tylko jedną i prawdopo­dobnie nie najszkodliwszą formą korupcji. Au­tor cytowanego artykułu nie wspomniał bowiem przy wyliczaniu form korupcji rozpowszechnio­nych w haindlu o pewinej rófwinie częstej formie, w której nie występuje jakiekolwiek wręczanie pieniędzy ani podarków.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)