POŁĄCZENIE OBWODU

Wykonajmy połączenie podobnego obwodu, w którym będzie źródło prądu zmiennego. Zastosujmy transformator dzwonkowy do obniżenia napięcia, a’z jego wtórnego uzwojenia zasilajmy żarówkę przez kondensator. Widzimy, że w tym przypadku ża­rówka zaświeciła się (słabo). Doświadczenie pokazuje zachowanie się kondensatora iw dwóch przypadkach — przy prądzie stałym i przy prądzie , zmien­nym.Jak zauważyliśmy, kondensator nie przepuszcza prądu stałe­go. Przez kondensator przepływa natomiast prąd zmienny, który napotyka pewną oporność (zwaną opornością pojemnościową), i Ujawniona własność kondensatora jest szeroko’ wykorzystywa­na w technice.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)