POKAZANE SYTUACJE

Zauważmy jednak, że pokazane na rysunku c dwie sytuacje równowagi nie są równoważne. Jesh bowiem proces decyzyjny ustabilizuje się w sytuacji równowagi stabilnej po lewej stro­nie wykresu (w literaturze przedmiotu nazywa­ne jest to równowagą niedostateczną — deficient eąuilibrium), to globalny zysk uczestni­ków (oznaczony linią przerywaną) nie jest mak­symalny — jest mniejszy, niż mógłby być w innym układzie decyzyjnym. Dlatego należy to oddzielnie podkreślić, gdyż, jak to akcentuje także Schelling i inni, często zdarza się, że ja­kaś grupa ludzi dostaje się w’pułapkę takiej równowagi niedostatecznej, mimo że jest rze­czą oczywistą, iż w stanie niedostatecznej rów­nowagi dezercji ogólnej wszyscy ponoszą więk­sze straty, nie udaje się przeważyć szali na stronę korzystniejszego stanu równowagi.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)