POJEDYNCZE DZIAŁANIE

Nie można więc pojedynczo dołączać do stra­tegii kooperacyjnej. Można jednak osiągnąć pewne rezultaty decydując się na to wspólnie, tworząc tak zwane „koalicje”. Jeśli na przykład porozumie się pięciu gospodarzy, to ich zysk przy powrocie do kooperacji podskoczy z 0 do 500 funtów na każdego. Gospodarze, którzy na­dal dezerterują (pozostają przy 2 krowach), „zarobią” po 1000 funtów każdy. Oznacza to zarazem jednak i granicę koalicji, bo szósty gospodarz, który na razie ma 1000 funtów z obu krów, nie zyskuje nic przyłączając się do koalicji (bowiem gdyby wszyscy kooperowali, miałby on i tak tylko 1000 funtów). Zresztą na­wet koalicja pięcioosobowa nie jest jeszcze sta­bilna, nie stwarza sytuacji równowagi w tym układzie.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)