POCZĄTEK BADAŃ NAD TEORIĄ

Mam tu na myśli przede wszystkim socjopsychologię eksperymentalną badającą stosunki międzyludz­kie, formy współpracy, sposoby porozumiewa­nia siię, procesy decyzyjne a także badania w dziedzinie komunikacji społecznej, teorię orga­nizacji i kierowania w ramach politologii: ana­lizę konfliktów, a przede wszystkim wspomnianą już teprię gier i procesów decyzyjnych.Początek badań nad teorią gier przypada na lata trzydzieste i czterdzieste. Okres ten wyraź­nie wyznacza opublikowanie w 1928 roku przez Johna von Neumanna pionierskiego opracowa­nia oraz pierwsza fala fachowych dyskusji, jaka nastąpiła po drugim wydaniu w roku 1947 na­pisanej wraz z Oscarem Morgensternem pracy fundamentalnym znaczeniu Theory of Games and Economic Behavior. Budowano wtedy fun­damenty teoretyczne i opracowywano aparat matematyczno-logiczny. Drugi etap przypada mniej więcej na lata pięćdziesiąte.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)