PIERWSZA FORMA KORUPCJI

Z tego punktu widzenia powstanie w XIX wieku monarchii konstytucyjnych oraz republik nie przyniosło istotnych zmian. Zahamowana została wprawdzie korupcja urzędników dwor­skich, przystrzyżono trochę grzywę arystokra­tycznemu nepotyzmowi, ale z drugiej strony dalszy wzrost roli warstwy urzędniczej, żywio­łowy rozwój gospodarczy, wreszcie — nie w ostatniej kolejności, wytworzenie się ustroju parlamentarnego tworzyły waiąż nowe możli­wości sprzyjające utrzymaniu się istniejących po dziś dzień wszystkich trzech głównych form korupcji. Za pierwszą formę korupcji uznać trzeba praktykę, w ramach której — otwarcie lub w sposób ukryty — sami urzędnicy inicjują ko­rupcję, systematycznie pobierając haracz od ludzi zwracających się do nich w sprawach urzędowych we wszystkich dziedzinach życia.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)