PIENIĄDZE I PROTEKCJA

Tam gdzie o awansie decydują pieniądze i protekcja — czytamy w jednym z artykułów czasopisma „The Economist” ’ — i gazie nie zyskuje się nic uczciwością, tam spóźniają się pociągi, tam powierza się stano­wiska ludziom do tego nieprzydatnym, tam nauka niczego nie odkrywa, tam nie ‚realizuje się planów, nie ma współpracy, nie ma poczucia wspolnoty, tam ludzie nie identyfikują sie ze swą pracą.”  Niemal tak samo ważne jest stworzenie bra­kujących jeszcze dziś w wielu miejscach insty­tucji gospodarczych, społecznych i politycznych które mogłyby pośredniczyć w kontaktach mię­dzy poszczególnymi warstwami i grupami spo­łeczeństwa, które potrafiłyby zebrać informacje potrzebne do podejmowania decyzji, które konirontowałyby ze sobą tendencje poszczególnych grup interesów oraz tworzyły ich harmonię i utrzymywały ją.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)