OPÓŹNIONY ROZWÓJ

Dziś zagadnieniem ważniejszym od rozkładu dawnych wspólnot jest pytanie, dlaczego na ich miejsce nie powstały nowe, bądź też, dla­czego powstało ich dużo raniej, niż wymagały tego potrzeby jednostek i społeczeństwa? Dla­czego kolektywy powstałe samorzutnie lub stworzone sztucznie nie przekształciły się w prawdziwe wspólnoty? Jako pierwsza ciśnie się nam na usta odpowiedź: nie powstały, bo zde­cydowanie zakazywano ich tworzenia i prze­szkadzano- w nim. Każdy z nas ma tu wiele do­świadczeń, często niedobrych^ Istnieje rzeczy­wiście wiele zapór oraz administracyjnych przeszkód hamujących spontaniczne powstawa­nie wspólnot. Na każdym poziomie praktyki społecznej jest wdelu ludizi na stanowiskach, którzy uważają, że niepotrzebne jest sponta­niczne stowarzyszanie się społeczeństwa, gdyż dobrze działające kierownictwo i bez tego roz­wiąże każdy problem, zaś rozplenianie się wspólnot utrudniałoby tylko podejmowania de­cyzji, przeszkadzałoby w administrowaniu i mą­ciłoby przejrzystość porządku społecznego.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)