OPISANIE TRANSAKCJI

Transakcję tę można jednak opisać także ina­czej, odwrotnie. Na przykład w taki sposób, że to władza przekupuje społeczeństwo: oferuje je­go członkom prawa, poczucie bezpieczeństwa, pewne możliwości, żądając iza to posłuszeństwa. Czy jest to jednak przekupstwo? Czy posłu­szeństwo człowieka nie jest jego własnością, czy nie może sam dysponować swoim zachowa­niem, swobodnie je sprzedawać? Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, stwierdzimy, że nie, absolutnie nie. Każdy człowiek winien jest ja­kiejś społeczności, a w ostatecznym rachunku całemu społeczeństwu, jeśli już nie posłuszeń­stwo, to lojalność; ze społecznością wiąże go bowiem gęsta sieć obowiązków i praw. Lojalno­ści tej, zintegrowania ze społecznością, a bar­dziej filozoficznie — przynależności nie może tak sobie po prostu sprzedać występującej prze­ciwko temu społeczeństwu władzy za swoje in­dywidualne, partykularne korzyści.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)