OMAWIANY PROBLEM

Omawiałem ten problem z wieloma Amerykanami i średnio po piętnasto­minutowej dyskusji dopuszczalna przez nich liczba wahała się między 10 a 60 milionami za­bitych, ale w większości bliższa była tej ostat­niej. Według Rapoporta tak niewiarygodne konkluzje są przede wszystkim wynikiem trak­towania przez strategów konfliktów między narodowych jako gier o sumie zerowej, a więc takich, w których jedna strona może wygrać tylko kosztem drugiej. Można by to ująć ściślej,stratedzy byli przekonani, że ich przeciwnicy uważają konflikty za gry o sumie zerowej, czy­li sytuacje, w której tamci też mogą zyskać coś tylko naszym kosztem. Nieprzydatna jest tu wiedza o tym, że konflikt atomowy nie jest grą o sumie zerowej (bo nasza strata w kosz­tach zbrojeń oraz istnieniach ludzkich nie jest wygraną przeciwnika w kosztach zbrojeń i ist­nieniach ludzkich), skoro nasz przeciwnik uparł się w dążeniu do bezwzględnego zwycięstwa za wszelką cenę i gotów jest ponieść ogromne stra­ty, byle tylko nas zniszczyć. Zmusza on nas więc do wyboru tej samej bezwzględnej strate­gii.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)