OGNIWO LEKLANSZOWSKIE MOKRE

Charakterystyki te zawierają podstawowe dane techniczne: na­pięcie robocze w woltach (V), pojemność elektryczną w ampero- godzinach (Ah) określającą, jaką ilość energii elektrycznej może­my czerpać z danego źródła przy uwzględnianiu natężenia pobie­ranego prądu czasu użytkowania oraz oporności wewnętrznej og­niwa w omach (Q).  Wynalazcą ogniwa tego ty­pu był Leclanche. Elektrodą ujemną jest blacha cynkowa zwinięta w kształcie cylindra, a elektrodą dodatnią pałeczka węglowa zakończona zacis­kiem kołpakowym. Elektroda ta jest umieszczona w wdrecz-.. ku zawierającym depolaryza- tor. Całość jest umieszczona w słoju szklanym. Elektrolitem jest tu 10-procentowy roztwór salmiaku. Na jedm> ogniwo zu­żywa się 50 gramów salmiaku.Siła elektromotoryczna ogniwa E = 1,5 V, a oporność we­wnętrzna Rw = 0,5 oma. .

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)