ODWRÓCENIE ROLI

Twierdzenie to można także odwrócić: tam gdzie rolę transmisji między warstwami i po­ziomami społeczeństwa pełni rozwinięty, rozbu­dowany lub choćby rozwijający się system in­stytucji społecznych i politycznych (jak na przykład w krajach Ameryki Południowej o feudalnej przeszłości i indiańskiej ludności pier­wotnej), tam korupcja ma mniejsze pole do dzia­łania niż w krajach, w których systemu takiego zupełnie nie było (na przykład niektóre wyro­słej niewolnictwa kraje Ameryki Południowej) i nie ma go w znaczniejszej mierze do dziś. Od­powiedzialnością za wiele naszych niepowodzeń obarczyliśmy niewolę turecką, ale listę tych grzechów moglibyśmy, słusznie być może, wydłużyć jeszcze o jedną pozycję: zniszczenie sy- stemu instytucji politycznych średniowiecznego społeczeństwa węgierskiego, oo spowodowało wielowiekowe opóźnienie w wykształceniu się nowych struktur burżuazyjnych. Możliwe, że do pewnego stopnia niewola jest nadal odpowie­dzialna za podatność naszego społeczeństwa na zakażenia korupcją.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)