ODNOŚNIKI HISTORYCZNE

Istnieją trzy podstawowe warunki pojawia­nia się i rozprzestrzeniania korupcji:Powstanie dobra wspólnego, społecznego, które trzeba w jakiś sposób podzielić między członków danej społeczności;Przekazanie uprawnień do rozdziału dóbr, a więc pojawienie się osób, którym społeczność powierza dzielenie dóbr, iozy też chociażby je akceptuje dobrowolnie lub pod przymusem ja­ko swoich przedstawicieli dzielących dobra. Powstanie systemu dzielenia, wymiany i obiegu dóbr, który uważany jest przez spo­łeczność za słuszmy, czy też przynajmniej jest przez nią akceptowany nawet jako nakaz, ale który nie jest obwarowany tak surowymi sank­cjami, by się nie opłacało złamać go w celu zdobycia korzyści indywidualnych.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)