ODNIESIENIE DO WZORCA

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, do czego, do jakiego wzorca odnosimy deformację spo­łecznego podziału dóbr. Są ekonomiści i statys­tycy, którzy przyjmują jakąś dobrze określoną, prostą formułę, na przykład egalitarny model podziału, w którym każdy członek społeczeń­stwa w takiej samej mierze korzysta ze wszyst­kich dóbr. Niezależnie od tego, czy model taki uważają oni za idealny, czy też możliwy do rea­lizacji, porównując z nim rzeczywiste systemy podziału dóbr działające w różnych społeczeń­stwach. Odchylenia motana tu łatwo ilustrować za pomocą tak zwanych krzywych Lorenza, zaś odchyłkę czy też miarę deformacji wyrazić licz­bowo^ za pomocą wskaźnika Gindego lub wskaźnika Schiitza. O deformacji mówią — od czasów Keynesa — ekonomiści także wtedy, gdy ukształtowane proporcje po- działu naruszają równowagę gospodarczą, przeszkadzając w dynamicznym rozwoju gospo­darki.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)