ODMIENNE OPINIE

Są na ten temat i odmienne opinie. Niektórzy uważają, że w sztywnym systemie politycznym korupcja może otwierać drogę tym, którzy po­zostali poiza kręgiem władzy, umożliwiając im nieformalne oddziaływanie na decyzję, wpływa­nie przez tajne kanały korupcji, co ostatecznie prowadzi lub może prowadzić do pluralizacji władzy. Według tych opinii krucjaty antykorupcyjne podejmowane są przez aparat władzy właśnie z powodu lęku przed ową pluralizacją. Fakty świadczą o tym, że korupcja może od­grywać taką pozytywną rolę, zastępować brakujące transmisje polityczne oraz struktury (na przykład partie ozy organy przedstawiciel­skie) tylko przejściowo. Korupcyjne pseudo- struktury na dłuższą metę hamują kształtowa­nie się prawdziwych struktur politycznych rze­czywistego systemu instytucji politycznych, nie- kiedy wręcz uiniernożliiwiiające ich powstanie, przez co powodują niepowetowane straty w roz­woju gospodarczym i społecznym określonego kraju.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)