OCHRONA PRZED KATASTROFĄ

Można się ustrzec przed grożącą katastrofą spowodowaną wykładniczo rosnącym zużyciem surowców i energii nie tyl­ko przez międzynarodową współpracę oraz wprowadzanie strategii kooperacyjnych doty­czących każdego człowieka („Oszczędzaj ener­gię, nawet jeśli potrzebowałbyś jej i mógł zu­żyć więcej”), ale udostępniając nowe źródła energii (na przykład energię atomową, energię słoneczną) a więc likwidując sytuacje niedo­boru. Oba te środki będą skuteczne tylko wtedy, gdy działać będą w sposób komplemen­tarny. Rozważmy jeszcze jeden przykład, dużo prostszy, ale bardzo pouczający w swych zależ­nościach. Otóż załóżmy, że w pewnym wiel­kim mieście większość sklepów i domów towa­rowych z jakichś powodów (na przykład dlatego, ze można tam sprzedać najwięcej i najdrożei) zgrupowana jest w centrum.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)