OCHOTNICZE KOOPERACJE

Zazwyczaj takie ochotnicze czy też wymuszone kooperacje charakteryzuje jed­nak dość wysoka cena, a stosunkowo niska sku­teczność. Z jednej strony, należy opracować sy­stem kooperacji i zorganizować stałą kontrolę je­go przestrzegania oraz ustalić sankcje za łama­nie reguł systemu, iz drugiej zaś strony, trudno jest utrzymać system regulacji na najniższym* koniecznym poziomie, przez co nie można uchronić jego użytkowników od zbędnych, a w rezultacie denerwujących, poniżających i do­kuczliwych ograniczeń. Skuteczniejsze, a na dłuższą metę tańsze jest drugie rozwiązanie: decentralizacja sieci sklepów (skuteczne i naj­bardziej opłacalne rozwiązanie polega na tym„ że zachęca się od razu do tworzenia centrów handlowych w różnych punktach miasta), bo w ten sposób nie tłumi się spontanicznej aktywno­ści klientów, nie stawia się przed nimi niepo­trzebnych barier, a więc nie wykorzystuje się niepotrzebnie ich gotowości do współpracy, nie­zbędnej w wielu innych dziedzinach życia spo­łecznego tam, gdzie można to zastąpić innymi rozwiązaniami.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)