OBWÓD APARATU

Elek-tromagnes El uruchomi koło zębate Zl, które przesunie szczotkę wybieraka na trzeci styk, do którego jest dołączona linia apa­ratu Al. W ten sposób w obwód aparatu Al zostanie włączony aparat A3. Następnie z centrali automatycznej (za pośrednictwem do­datkowych przekaźników) zostanie wysłany sygnał wywołania. Abonenci przeprowadzają rozmowę na obwodzie od Al przez linię LI, Szczotkę SI, przewód d, dalej szczotkę S3, linię L3 do aparatu A3. Widzimy, że droga, po której biegną prądy rozmów- cze, jest dosyć złożona, a niezawodne działanie połączeń tele­fonicznych jest uzależnione od sprawności poszczególnych ele­mentów.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)