OBSŁUGA DALEKOPISU

Aparaty dalekopisowe utrzymujące łącznosc pra­cują synchronicznie w czasie nadawania każdego znaku pisarskiego. W odbiorniku dalekopisowym nadchodzące sygnały elektrycz­ne uruchamiają, po rozszyfrowaniu ich znaczenia, odpowiednie, dźwigienki ze znakami pisarskimi. Mechanizm pomocniczy po­rusza te dźwigienki za pomocą. silnika i drukuje tekst samo­czynnie. Obsługa dalekopisu przy nadawaniu tekstu telegramu nie roż­ni się w niczym od pisania na maszynie. Współczesne aparaty., telegraficzne (dalekopisy) otrzymały nazwę aparatów startstopo- wych. Sygnałem „startu” w dalekopisach jest naciśnięcie dowol­nego klawisza, sygnałem zaś „stopu”,’ czyli zakonczenia pracy, jeden pełny obrót tak zwanego rozdzielacza.  Pisanie za pomocą klawiatury dalekopisu nie wymaga silnego uderzenia, ponieważ ruch klawiszy jest wspomagany przez silnik napędowy.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)