NIEWIDZIALNA RĘKA

Nie, nie istnieje taka niewidzialna ręka podkreśla Garrett Hardin  — bezwzględny wyścig jednostek mających na celu tylko swoje własine dobro nie jest niewidzialną ręką wiodą­cą ku zbawieniu, lecz raczej niewidzialną pięś­cią spadającą na dobro ogółu — dodaje John Platt w swej pracy analizującej pułapki spo­łeczne .Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedem­dziesiątych narastający kryzys środowiska na­turalnego, a następnie surowcowy i energetycz­ny z dramatyczną siłą zwrócił uwagę całej ludz­kości na niebezpieczeństwa kryjące się w bez­względnym i nieograniczonym wyścigu party­kularnych interesów i na palącą potrzebę wy­pracowania strategii kooperacyjnych. Kryzys ten stał się decydującym impulsem dla nau­kowców do podjęcia systematycznej analizy dy­lematów i pułapek społecznych. W dalszej czę­ści przedstawię szkicowo dotychczasowe ich osiągnięcia, głównie na podstawie prac Hardina, Crowe’a, Schellinga, Platta, Hamburgera, Dawesa i Bruckmana.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)