NIEDOBÓR MOŻLIWOŚCI

Wtedy „niedobór” tej możliwości znów może uruchomić błędny, prowadzący w pułapkę mechanizm dezercji, podobnie jak nie­dobór surowców, energii i środowiska urucha­mia mechanizm pułapki prowadzącej ku za­gładzie środowiska naturalnego. Jeśli jednak tak się dzieje, to pułapek moż­na unikać nie tylko przez regulowanie rozdzia­łu dóbr za pomocą kooperacji, zapobiegając uruchomieniu wykładniczego procesu niszczą­cego źródła i zasoby. Druga możliwość polega na tym, by w miarę możności kształtować obiektywne warunki bytu społecznongostpodar- czego tak, aby nie powstawały strefy niedoboru Jest to możliwe nawet tam, gdzie panują tak bezlitosne prawa jak w dziedzinie wykorzysta­nia surowców i energii.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)