NASTĘPNY ETAP PRACY

Kotwica przyciągana przez elektromagnes drgała, wydając dźwięk przy­pominający buczenie. Regulując śrubką dociskową kontakty prze­rywacza, uzyskano szybsze drgania kotwiczki, a dźwięk przypo­minał pisk komara.   Następny etap pracy polegał na sprawdzeniu zaproponowane­go- przez Jurka sposobu dołączenia do brzęczyka głośnika, aby ‚ uzyskać dźwięk o zwiększonej sile. Przewody połączone z głośni­kiem według jego projektu należało dołączyć do zacisku baterii i przerywacza. Próba nie dała oczekiwanych wyników. Wypró­bowano jeszcze parę kombinacji, a wreszcie poproszono o pomoc instruktora. Pó dyskusji naszkicowano dosyć prosty schemat, ^który umożli­wił osiągnięcie dobrych wyników.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)