NARZĄDY UCHA ŚRODKOWEGO

Z kolei drgania wędrują do ucha wewnętrznego, w którym? . znajduje się bardzo złożony organ zmysłu, zwany błędnikiem lub! labiryntem.Narządy ucha środkowego są połączone z jamą ustną za po- mocą kanału zwanego trąbką Eustachiusza.Ucho wewnętrzne jest układem . całkowicie ‘ odizolowanym; ‚ Błędnik zawiera zakończenia nerwu słuchowego umożliwiającego przekazanie wrażeń słuchowych w postaci dźwięków do kory mózgowej.człowieka.Mikrofon nie jest wprawdzie modelem ucha ludzkiego, ale znaj­dujemy w: nim podobne elementy. Membrana na przykład odpo­wiada błonie bębenkowej. Trzeba zdać sobie sprawę rownież    ż występujących różnic.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)