NAPIWEK DAWNIEJ I DZIŚ

Dawniej napiwek był dodatkowym datkiem, wręczanym zazwyczaj przez panów ‚służ­bie lub innym osobom wykonującym dla nich jakąś usługę (kelnerom, fryzjerom, tragarzom, posłańcom itp.). Datek ten miał pewien cha­rakter wyróżniający, związany z wydajnością, zachęcający do jej zwiększania. Za obsługę grzeczniejszą, sprawniejszą dawano prawdopo­dobnie w przeciętnej skali ogólnospołecznej na­piwek więksizy niż za obsługę gorszą, opieszałą, niedbałą. W dodatku napiwek wręczany poza opłatą, jako dobrowolny datek, zwiększał oso­bistą, lenni czą zależność sługi od pana. Taka forma napiwku jako datku wręczanego po wykonaniu usługi, dobrowolnego, współ­miernego do jej jakości i będącego wyrazem uznania, niemal zupełnie zniknęła z dzisiejszej węgierskiej praktyki. Jej miejsce izajął ąuasi- -napiwek prawie obowiązkowy, ozy też dokład­niej „posmarowanie”, „górka”, „łapówka”, wy­muszane przez wykonujących usługę zarówno indywidualnie, jak i w farmie zorganizowanej, niemal cechowej, przy użyciu jawnych lub ukrytych, grzeczniejszych lub bardziej bez­względnych środków szantażu.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)