NAJPROSTSZY ZESTAW

Mamy tu pokazany najprostszy zestaw urządzeń służących do nadawania i odbierania wiadomości. Składa się on z kilku głów­nych elementów: zespołu nadawczego,-  przewodów liniowych, urządzenia odbiorczego,   baterii galwanicznych (jako źródeł energii elektrycznej).Rozpatrywany.zestaw urządzeń jest oparty na rozwiązaniu za­projektowanym przez Samuela Morse. Często bywa krótko na­zywany „morsem”. Aparaty tego typu wykorzystywano bardzo szeroko w łączności kolejowej służącej do zabezpieczenia ruchu pociągów.  Urządzenie nadawcze w aparacie składa sięz.klucza (K), zwa­nego morsowskim^ oraz baterii (Ba) zasilającej obwpd telegrafu. Zazwyczaj klucz, bywa wykonywany ze, sztabki mosiężnej w kształcie dźwigni dwuramiennej posiadającej dwie pary sty­ków (a—b) i (c—d).

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)