NAJBARDZIEJ WPRAWNI MAJSTERKOWICZE

Najbardziej wprawni majsterkowicze Waldek, Mietek i Jurek podjęli’się wykonania zestawu do zespołowej nauki od­bioru sygnałów telegraficznych za pomocą głośnika. Urządzenie to stanowiło połączenie kombinacji „brzęczykowego trenera” z głośnikiem o oporności 2000’omów. Cały przyrząd chłopcy zamierzali rozmieścić na podstawie utworzonej z dwóch prostokątnych odcinków płyty kilkumilimetrowej grubości. Po spraw­dzeniu głośnik wykazał jeszcze pełną użyteczność. Z kolei chłop­cy przystąpili do prowizorycznego połączenia całego układu, aby przed zmontowaniem wypróbować jego działanie. Takie postę­powanie pozwalało na uniknięcie poważniejszych błędów. Brzę­czyk wykorzystano gotowy, dostarczył go Mietek. Połączono za­ciski brzęczyka z blaszkami baterii płaskiej od latarki.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)