NACISKAJĄC ODPOWIEDNI KLAWISZ

Naciskając na odpowiedni klawisz uruchamia się mechanizm szyfrujący, który powoduje przekształcenie tekstu litery w kom­binację impulsów elektrycznych według kodu piątkowego.We współczesnych dalekopisach,umożliwia się przekazywa­nie tekstu depeszy (telegramu) w czasie nieobecności operatora , przy aparacie odbiorczym, który zostaje samoczynnie włączony z odległej stacji nadawczej. Za pomocą współczesnych daleko­pisów można osiągnąć .wydajność pisania do 400 znaków na minutę. Prócz dalekopiśów szerokie zastosowanie w łączności przewo­dowej znalazły aparaty. telekopiowe, czyli telefotograficzne, słu­żące do przekazywania na odległość fotografii lub innych doku- mentów. Konstrukcja aparatu telekopiowego jest dość skomplikowana. Zasada jego działania opiera się na przetwarzaniu treści obrazu na impulsy elektryczne na drodze fotoelektrycznej (za pośred­nictwem fotokomórki).

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)