MIARA KORUPCJI

Jak widzimy, asortyment korupcji jest bar­dzo szeroki. W jaki sposób korzystają z niego różne społeczeństwa? Na to pytanie nie jest łat­wo odpowiedzieć. Stopień skorumpowania da­nego kraju jest bardzo trudno ocenić, można to zrobić najwyżej szacunkowo. Czyniono w tym względzie bardzo ciekawe próby. Według jed­nego z najlepszych znawców zagadnienia w dzisiejszej Wielkiej Brytanii (a Wielka Bryta­nia w skali światowej może się poszczycić jed­nym z najniższych poziomów korupcji) w pra­wie 20 procentach o mianowaniach na stanowi­ska w urzędach decydują związki rodzinne, przyjacielskie lub inne kontakty społeczne, a mniej więcej w 80 procentach — zdolności i osiągnięcia.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)