LOJALNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI

Lojalno­ści tej, zintegrowania ze społecznością, a bar­dziej filozoficznie — przynależności nie może tak sobie po prostu sprzedać występującej prze­ciwko temu społeczeństwu władzy za swoje in­dywidualne, partykularne korzyści. Człowiek oddawałby w ten sposób obcemu przekupują­cemu coś ze „wspólnego majątku”, ze wspól­nych zasobów sił. Najlepszym przykładem na to, na ile konkretny jest taki wspólny majątek społeczności, choć nie ma on charakteru mate­rialnego, jest sytuacja, kiedy to pracodawcy udaje się przekupić obietnicami indywidualnych korzyści kluczowych przywódców jakiegoś ru­chu strajkowego. Cały ruch traci w ten sposób swą siłę przebicia, solidarność, szanse na zwy­cięstwo i załamując się może przynieść ciężkie straty zarówno całej społeczności, jak i każde­mu z jej członków.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)