LITERATURA EKONOMICZNA

Literatura ekonomiczna ma na myśli de­formacje także wtedy, gdy mówi o rozwieraniu się różnych nożyc cenowych, na przykład o tym, że tradycyjnie Ukształtowane proporcje cen artykułów przemysłowych oraz rolnych zmieniają się i przesuwają w jakimś kierunku. Politolodzy natomiast mówią o deformacji sy­stemu podziału między innymi w odniesieniu do krajów pozostających w zależnościach kolo­nialnych lub neokoionialnych. Analizuje się wtedy szczegółowo przyczyny i typy takich deformacji w ramach tak zwanej teorii zależ­ności. System podziału może ulec deformacji w stosunku do systemu, który dane społeczeń­stwo przyjęło, do którego się przyzwyczaiło który uważa za znośny; pomyślmy tu na przy­kład o wpływie i następstwach wojny, kryzysu gospodarczego czy też polityki gospodarczej wymuszonej na społeczeństwie, a odbiegającej od tradycyjnej czy wymarzonej.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)