KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ ZACHOWAŃ

Jest to prawda, ale nauczyciel na pewno lepiej przysłużyłby się sprawie kształtowania i rozwoju demokratycz­nych zachowań oraz skłonności, gdyby zamiast likwidować wspólnoty, starał się wciągnąć po­wstające spontanicznie grupy w proces naucza­nia, apelując do odpowiedzialności członków tych wspólnot nazwa jem wobec siebie oraz wo­bec całej klasy. Stosunki między takimi wspól­notami oraz ich rywalizacja mogłyby stać się szkołą demokratycznego współżycia społeczne­go; powierzanie powstałym wspólnotom odpo­wiedzialności za los jednostek pozostających poza nimi rozwijałoby dojrzałość społeczną du­żo lepiej niż atomizacja całej klasy, rozwijająca tylko obojętność w stosunku do siebie nawza­jem (i do wszystkiego). Mutatis mutandis: można by wyliczać jeszcze wiele przykładów z licznych dziedzin praktyki naszego żyda społecznego.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)