KOSZTEM INNYCH

Tak więc kosztem innych może zyskać nie tyl­ko przekupiony, ale i przekupujący (jeśli mimo łapówki w ogóle coś zyska, a nie otrzyma tylko usługę na średnim poziomie). Dzieje się tak’ ko­sztem tych, którzy nie chcą lub nie mogą da­wać napiwków. Dzisiejsze wymuszanie napiw­ków deformuje więc system społecznego po­działu dóbr na korzyść przekupujących, a prze­de wszystkim przekupywanych oraz na szkodę nie przekupujących i nieprzekupnych.Czy taka deformacja pociąga za sobą jakieś zmiany struktury społecznej? Czy wspomniane 10 miliardów forintów krąży między poszcze­gólnymi warstwami społecznymi w miarę rów­nomiernie, czy też korzystają z nich tylko nie­które warstwy kosztem innych, co powoduje stratyfikację społeczeństwa?

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)