KORZYSTAJĄC ZE SCHEMATU

Korzystając ze schematu ideowego aparatu telefonicznego stwierdzimy, że na czas impulsowania, to jest zwierania i roz­wierania pary styków oznaczonych na schemacie cyframi 4. i 5, zamykane są styki 6 i 7. Te ostatnie służą do zwierania obwodu rozmówczego. Dzięki temu w czasie impulsowania nie słyszymy w słuchawce trzasków, które są wywoływane przerywaniem i zamykaniem obwodu elektrycznego przez styki 4 i 5.W czasie impulsowania tarczy numerowej przy jej powtór­nym ruchu zostają wysłane przewodami linii do centrali tele­fonicznej impulsy prądu stałego, a liczba ich odpowiada poszcze­gólnym cyfrom wybranego numeru abonenta, na przykład 44-62-91.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)