KORUPCYJNY ASORTYMENT TOWARÓW

Dla dalszych rozważań ważne jest wyjashie- nie, w jaki sposób na listę korupcyjnego asor­tymentu trafiły takie pozycje, jak władza, po­słuszeństwo, bezpieczeństwo bytowania, prawa człowieka. Co mają wspólnego z przekupstwem? Bardzo wiele. Istnieją społeczeństwa, w których te „artykuły” należą do najbardziej poszukiwa­nych towarów korupcyjnych. Władzę, i to wła­dzę polityczną, także można przekupić — nie pieniędzmi, ale na przykład posłuszeństwem, lojalnością, różnymi usługami. Często nawet sama władza polityczna szantażuje ludzi po to, by ją przekupywali, by zabiegali o jej łaski nabywali je. Jawna przemoc, dyktatura oczy­wiście nie jest szantażem, ale wymuszeniem. Tymczasem łagodniejsze, sprytnie manipulujące formy władzy posługują się szantażem, pozo­stawiają ludziom swobodny wybór między po­słuszeństwem a nieposłuszeństwem, ale to dru­gie czynią bardzo trudnym, pierwsze zaś łat­wym, tak by wybierano posłuszeństwo.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)