KORUPCJA WŁADZY

Korupcja władzy była szczególnie żywa dopóty, dopóki urzędnicy nie otrzymywali systematycz­nych, wystarczających wynagrodzeń (w Euro­pie mniej więcej do połowy ubiegłego stulecia), choć od tego czasu .nie wszędzie sytuacja zmie­niała się na lepsize. W poprzednim okresie prak­tyką na poły legalną było bowiem obracanie przez urzędników części opłat za czynności urzędowe na własne potrzeby. Praktyka ta jest obecna do dziś niemal wszędzie, choć rozpo­wszechniona w różnym stopniu: są kraje, gdzie spotyka się ją tylko sporadycznie, tymczasem gdzie indziej, na przykład w niektórych krajach rozwijających się, przybiera ona takie rozmia­ry, że niemal paraliżuje życie gospodarcze i społeczne.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)