KORUPCJA POLITYCZNA

Trzecią często występującą formą korupcji jest wspomniana już korupcja polityczna. Tu najjaskrawszych przykładów dostarczyły An­glia XVII—XVIII wieku oraz państwa Europy wschodniej z końca XIX d początku XX wieku, między nimi także Węgry. W XVIII wieku przyjętą w Anglii praktyką było kupowanie wy­ników wyborów, a więc przekupywanie wpły­wowych ludzi tytułami, korzystnymi kontrak­tami, stanowiskami publicznymi lub wojsko­wymi. Zwykło się tu przytaczać powiedzenie Gibbona, według którego korupcja jest „naj­łatwiejszym do rozpoznania symptomem wol­ności konstytucyjnej”. Trzeba przyznać — nie jest to powód do dumy, ale niestety takie są fakty — że ówczesne węgierskie wybory manipulowane upijaniem i zastraszaniem wy­borców, ciągle wymieniane są w niektórych po­zycjach literatury specjalistycznej jako przy­kład negatywny.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)