KORUPCJA NA WIĘKSZĄ SKALĘ

Z wyżej wymienionych warunków wynika, że w hordach d we wspólnotach pierwotnych, żyjących we fragmentarycznych związkach szczepowych, nie mogły ukształtować się prak­tyki korupcyjne. Nakaz obdarowywania oraz reguła wzajemności z góry określały obieg dóbr w tych wspólnotach, zapobiegając kumulacji za­sobów, czyniły więc zbędnym przekazanie wła­dzy do ich dzielenia, oprócz tego surowe sank­cje gwarantowały przestrzeganie obowiązujące­go systemu reguł.Wydaje się prawdopodobne, że korupcja na większą skalę nie mogła się rozwinąć również w szczepach o silnej władzy centralnej oraz we wczesnych monarchiach opartych na dyktatu­rze wojskowej (zwykło się tu przytaczać przy­kład państwa Inków).

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)